Hoa Hậu Ngọc Diễm Trương Ngọc Ánh Chung Thục Quyên Siêu Mẫu Ngọc Quyên, Vũ Thu Phương Trương Ngọc Ánh BVL Vietnam team Toàn Thịnh Phát Group Vũ Thu Phương HAL Group Gala diner MC Hồng Phượng Year end party BLV cosmetics Ceremony Hoa Hậu thể thao Thu Hương Hoa Hậu Ngô Mỹ Uyên